OBSAH+FORMA

Vytváříme obsah a formu. Zároveň. Obsah i forma se navzájem ovlivňují, stejně jako jsou ovlivňovány svým kontextem. Design tak připravujeme jako show. Na začátku každého projektu uděláme společný workshop. Přijdeme a pochopíme vše. Nebojte se ale, že si libujeme v papírování. Zajímají nás podstatné souvislosti, stručně. Jdeme na věc metodicky správně, ale za postup jsou body jen na základce. Hlavní jsou výsledky.

Strategie a koncepce, značky a prizmata, archetypy i brand key, obchodní argumentace, podklady a data, kreativní zadání, mood boardy, stylescapes, titulky a claimy, copywriting, infografiky, prototypy webů.

Slova a design do sebe nikdy nezapadnou, pokud vznikají odděleně. Proto jsme vytvořili metodu OBSAH+FORMA. Obsahem jsou ve finále všechny tvrdé argumenty, nebo naopak vzletné titulky ale i schémata, produktové fotografie a další části. Formou je rozvržení dokumentu i grafické pozlátko, které pomůže doručit dojmy a emoce. Metoda ale zahrnuje i celý proces.